Gizlilik Politikası

MailChannels Corporation ("MailChannels" "Bize"veya "Biz") https://www.mailchannels.com web sitesinin kullanıcılarının ("Site") ve site üzerinden sunulan hizmetlerin gizliliğini korumayı taahhüt eder, örnek olarak bu hizmetler aracılığıyla gönderilen e-posta ve diğer iletişimler de dahil olmak üzere ("Hizmetler"). Ayrıca MailChannels, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Birliği(AB") tarafından kararlaştırılan ve belirtilen Güvenli Liman İlkeleri'ne bağlıdır. Bu gizlilik politikası ("Politikası"), MailChannels'ın Site ve Hizmetler için bilgi gizliliği uygulamalarını açıklar. Bu politika, Hizmetlerimizin ve Site'ye gelen diğer ziyaretçileri Site ve Hizmetlerin bilgi toplama ve kullanma uygulamaları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Bu Politikada yapılan değişikliklerle ilgili bilgi için lütfen aşağıdaki Değişiklikler Bildirimi bölümüne bakın. Bu Politika ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, [email protected]'danMailChannels ile e-posta yoluyla iletişime geçmelisiniz.

GENEL OLARAK BILGILERIN TOPLANMASI VE KULLANILMASI.

MailChannels bilgileri doğrudan Sitemizin ve Hizmetlerimizin kullanıcılarından toplar. MailChannels ayrıca müşterilerimizden ve diğer üçüncü taraflardan kullanıcılarla ilgili bilgi alır. Kullanıcılardan topladığımız veya müşterilerimizden veya diğer üçüncü taraflardan aldığımız bilgileri, bu Politikada belirtilenler dışında kullanıcılarla ilgili olarak satmayacağız, paylaşmayacağız, aktarmayacağız veya kullanmayacağız.

Buna ek olarak, müşterilerimizden veya diğer üçüncü taraflardan aldığımız bilgileri, bu müşterilerin ve diğer üçüncü tarafların talimatları dışında satmayacağız, paylaşmayacağız, aktarmayacağız veya kullanmayacağız.

MÜŞTERILERIMIZ VE DIĞER ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN BILGILERIN TOPLANMASI VE KULLANILMASI.

MailChannels'ın müşterilerinin, reklamverenlerinin veya bağlı kuruluşlarının ve diğer üçüncü tarafların web sitelerine Site üzerinden veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen e-posta veya diğer iletişimler aracılığıyla erişilebilir. Bu web siteleri aracılığıyla veya Hizmetler aracılığıyla size gönderilen iletişimler aracılığıyla bu müşterilere veya diğer üçüncü taraflara kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (veya diğer bilgiler) sağlamanız istenebilir. Site'deki diğer web sitelerinden birine veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen bir e-posta veya başka bir iletişimdeki bağlantıya bağlantı kurun. Bu müşteriler ve üçüncü taraflar kendi gizlilik ve veri toplama politikalarını ve uygulamalarını sürdürürler. Bu Politika yalnızca Site ve Hizmetler aracılığıyla toplanan bilgileri kapsar ve müşterilerimize veya üçüncü taraflara kapsamaz. MAILChannelS, MÜŞTERİlerİmİn VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İLKE LERİnDEN VEYA UYGULAMALARINDAN SORUMLU DeğİlDİr. MÜŞTERİlerİmİzİn VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN YürürlükteKİ GİzLİlİk POLİtİkALARINI İnCELEMELISINIZ.

MAILChannelS TARAFINDAN KİşİSEL TANIMLANABILIR BİlGİLERİn TOPLANMASI VE KULLANIMI.

Bu Politikada açıklandığı şekilde yalnızca Site veya Hizmet kullanıcılarıyla ilgili kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplar ve kullanırız. Buna ek olarak, topladığımız veya müşterilerimizden veya diğer üçüncü taraflardan alınan kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, toplandığı veya alındığı veya daha sonra alındığı amaçlarla uyumsuz bir şekilde işlemeyiz veya kullanmayız. sizin yeriniz tarafından yetkilendirilmiştir. Bu Politikada belirtilmedikçe, MailChannels tarafından Sitede veya Hizmetler aracılığıyla toplanan kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler izniniz olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Siteye eriştiğınızda veya Hizmetleri kullandığınızda veya hizmetlere erişdiğinizde sizden otomatik olarak kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler toplayabiliriz. Ayrıca, Site'deki bir dizi gönüllü kaynak aracılığıyla veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen e-postalar veya diğer iletişimler de dahil olmak üzere sizden kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler de toplayabiliriz. Örneğin, bu kaynaklar, siteye gönderdiğiniz yanıtlar, kayıtlar, anketler, incelemeler, yorumlar, onaylar, e-postalar, gönderiler, mesajlar, telefon görüşmeleri, yazılı yazışmalar veya diğer elektronik gönderimleri veya iletişimleri içerebilir veya Hizmetler aracılığıyla. Sizden toplayabileceğimiz kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, örnek olarak şunları içerecektir:

 • Alan adı ve Internet Protokolü (IP) adresi;
 • E-posta adresi;
 • İletişim bilgileri (ad, adres, posta kodu, ülke ve telefon numarası dahil);
 • Cinsiyet;
 • Hesap veya kredi kartı numaraları gibi finansal bilgiler;
 • Site'nin erişilen alanları ve kullanılan Hizmetler hakkında kullanıcıya özel ve toplu bilgiler;
 • Site veya Hizmetler için kullanıcı adı ve şifre bilgileri; Ve
 • Yanıtlar, kayıtlar, anketler, incelemeler, yorumlar, onaylar, e-postalar, gönderiler, mesajlar, telefon görüşmeleri, yazılı yazışmalar veya diğer iletişim araçları aracılığıyla Siteye gönüllü olarak gönüllü olarak sizin tarafından Siteye veya Hizmetler e¤itimi yoluyla gönderilen di¤er elektronik gönderimler ve iletiúilenler.

POSTA KANALLARINA KİşİSEL BİlGİLER VERMİş OLMALI (VEYA SİTEYE KİşİSEL BİlGİ GÖNDERMEMİş VEYA GÖNDERİlMESİ GEREKEN BİlGİLER İnDİrME VEYA Herhangi Bİr E-POSTA VEYA Dİğer İletİşİmE CEVABEN) BU BİlGİLERİn KULLANILMASıNı SEVEMEMELISINIZ BU POLITIKAYA UYGUN OLARAK.

Site veya Hizmetlere bir üçüncü taraf aracılığıyla kaydolursanız, kaydınızla bağlantılı olarak sağladığınız kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler Hizmetler için hesabınıza aktarılabilir. Sizden toplayabileceğimiz kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, bu tür bir üçüncü taraftan alınan tüm bilgileri de içerecektir.

MailChannels'ın Site veya Hizmet kullanıcılarından topladığı kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (hem kayıtlı hem de kayıtsız) örnek olarak da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir:

 • Hizmetlerin Sağlanması;
 • Sitede veya Hizmetler aracılığıyla görüntülenen reklamları veya diğer içerikleri özelleştirmek;
 • Site veya Hizmetlerin düzenini özelleştirmek;
 • Site veya Hizmetler'in kullanıcıları site veya hizmetlerdeki güncellemeler ve faaliyetleri ve ilginizi çekebilirmiş olduğunu düşündüğümüz mal ve hizmetler hakkında bilgilendirmek;
 • Site veya Hizmetlerin içeriğinin iyileştirilmesi;
 • Site veya Hizmetlerin kullanımına ilişkin veri ve desenleri analiz etmek;
 • Pazarlama amacıyla Site veya Hizmet kullanıcılarıyla iletişim kurma; Ve
 • Bilgi doğrulama amacıyla Site veya Hizmet kullanıcılarıyla iletişim kurma.

Site veya Hizmetler aracılığıyla topladığımız bazı kişisel bilgileri, site veya hizmet kullanıcılarının ilgisini çekeceğine inandığımız ürün ve hizmetler sunabilmeleri için üçüncü taraf şirketlerle de paylaşabiliriz. Ayrıca, Site veya Hizmetlerde görüntülenen reklam ve diğer içerikleri daha iyi hedeflemek ve kullanıcılarımızın ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz ilgili teklifler sunmak için, üçüncü taraf reklam hizmeti veren şirketlerle de bazı kişisel bilgileri paylaşabiliriz. . Doğrudan pazarlama amacıyla bilgilerinizin üçüncü taraflara açıklanmasını devre dışı kabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki Seçim ve Devre Dışı Bırakma bölümüne bakın. Ayrıca, Sitede veya Hizmetler aracılığıyla görüntülenen reklamlara tıkladığınızda, üçüncü taraf reklamverenler sizinle ilgili kişisel olarak tanımlayıcı bazı bilgiler alabilir. Sitede veya Hizmetler aracılığıyla görüntülenen herhangi bir reklama tıkladığınızda, bu aktarım için "kabul" kabul edileceksin.

AB'DEN ALINAN KIŞISEL BILGILERIN KULLANIMI.

MailChannels bir veri denetleyicisi olduğunda: MailChannels, hesap oluşturmak, siparişleri işlemek, ödemeleri işlemek ve Hizmetleri sağlamak için kullanılan verileri içeren veri denekleri ile ilgili olarak Gizlilik Politikamızda açıklandığı şekilde Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası'na (British Columbia) ("PIPA") bağlıdır.

MailChannels bir veri işlemcisi olduğunda: MailChannels'ın yalnızca veri işlemcisi olduğumuz kişisel verilerle ilgili yükümlülükleri (örneğin, müşterilerimizden veya Hizmetler aracılığıyla e-posta ve diğer iletişimleri oluşturmak ve iletmek için kullandığımız diğer üçüncü taraflardan aldığımız kişisel veriler gibi), bu müşterilerle yaptığımız anlaşmalarda tanımlanır ve bu Politikada yer almamaktadır. Bu durumlarda, ab'den müşteri veya diğer üçüncü şahıslar için sadece işlenmek üzere bir aracı olarak kişisel verileri alAbiliriz. Bu durumlarda, müşterilerimiz veya diğer üçüncü taraflar topladıkları kişisel verilerden ve yürürlükteki veri koruma yasalarına uymakla sorumlu olmaya devam edecektir.

POSTA KANALLARI TARAFINDAN KİşİSEL OLMAYAN BİlGİLERİn TOPLANMASI VE KULLANIMI.

Mümkün olduğunda sunucumuz, Site ziyaretçileri ve Hizmet kullanıcıları yla ilgili, örneğin IP adresi, tarayıcı türü ve diğer bilgiler de dahil olmak üzere, kişisel olarak tanımlanacak olmayan bazı bilgileri otomatik olarak tanır ve toplar. sistem ve her ziyaretçi veya kullanıcı bağlantısı. Ayrıca, ziyaretçilerin Site ve Hizmetlere nasıl erişip kullandığı hakkında da bilgi toplarız, örneğin Sitenin hangi sayfalarının görüntülenerek görüntülenerek ve hizmetlerin hangi bölümlerinin kullanıldığı da dahil olmak üzere. Hizmetleri sağlarken, e-postaların ve diğer elektronik iletişimlerin teslim edilebilirliğiyle ilgili ölçümleri içeren Hizmetlerin performansıyla ilgili bilgi toplarız. Bu bilgiler, Site ve Hizmetlerin içeriğini iyileştirmemize, Site ve Hizmetlerin araştırılmasını ve analizini kolaylaştırmamıza ve Hizmetlerimizi geliştirmemize ve geliştirmemize olanak tanır. Bazen, bu varlıklara açıklanan bilgiler her zaman anonim ve kişisel olmayan biçimde kalmasına rağmen, bu bilgileri daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için üçüncü bir tarafın hizmetlerinden yararlanıyoruz. Bu bilgileri müşterilerimize anonim ve kişisel olarak tanımsız bir biçimde de sağlayabiliriz.

ÇOCUK.

Site ve Hizmetler 13 yaşından küçük çocuklara yönelik değildir. MailChannels, 13 yaşından küçük çocuklardan bilerek kişisel bilgi talep etmez veya toplamaz.

HASSAS BILGILER.

MailChannels bilerek talep veya toplamak değil, ve, sağlık veya sağlık durumu, ırk veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar veya diğer hassas bilgiler ile ilgili herhangi bir bilgi sağlamamalıdır.

YASALARIN GEREKTIRDIĞI ŞEKILDE IFŞA.

Kullanıcı gizliliğini korumak için her türlü makul çabayı göstersek de, açıklamanın Şartları uygulamak için gerekli olduğuna makul ve iyi niyetle inandığımızda Site veya Hizmetlerin belirli kullanıcılarının kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini ifşa etmek gerekebilir. Site için kullanım, bir adli işlem, mahkeme kararı veya diğer yasal süreçlere uymak veya MailChannels'ın fikri mülkiyet hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yasalar uyarınca MailChannels'ın haklarını başka bir şekilde uygulamak veya korumak. Bu durumda, bu açıklamayı etkilenen tüm kullanıcılara, koşullar altında makul ölçüde bildirmek için makul çabayı göstereceğiz.

KIŞISEL BILGILERIN GELIŞTIRILMESI.

Reklamlarımızı daha iyi hedeflemek ve kullanıcılarımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz ilgili teklifler sunmak için, kullanıcılarımızdan topladığımız bilgileri üçüncü taraf verileri ve bilgileriyle birleştirebilir ve geliştirebiliriz. Bazı özet demografik bilgileri de araştırma ürün teklifleri kullanılır. Topladığımız kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler hiçbir zaman araştırma ürün sunmamızda kullanılmaz ve hiçbir zaman tek bir kullanıcıya bağlanmaz veya herhangi bir amaç için yeniden satılmaz.

HİZMET DUYURULARI VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ.

Zaman zaman hizmet le ilgili duyurular göndermek gereklidir. Örneğin, Site veya Hizmetlerden herhangi biri bakım nedeniyle geçici olarak askıya alınmışsa, kullanıcılara bir e-posta gönderebiliriz. Ayrıca, Hizmet Şartlarımıza uygun olarak müşteri hizmeti sunmak için kullanıcılarla iletişim kuruyoruz. Genel olarak, kullanıcılar hesaplarını devre dışı bırakmadan ve Hizmetlerin kullanımını durdurmadan bu iletişimleri devre dışı bırakmayıbilir. Bu iletişim doğada promosyon değildir.

ÖZEL TEKLIFLER VE GÜNCELLEMELER.

Parola yı ve kullanıcı adını doğrulamak için Site veya Hizmetlerin yeni kayıt sahiplerine karşılama e-postası gönderebiliriz. Kurulan üyeler zaman zaman ürünler, hizmetler ve özel fırsatlar ve periyodik bültenler hakkında da bilgi alabilirler. Kullanıcılarımızın gizliliğine olan saygımızdan dolayı bu tür iletişimleri almama seçeneğini salıyoruz. Lütfen Seçim ve Devre Dışı Bırakma bölümüne bakın.

KALIFORNIYA GIZLILIK HAKLARINIZ.

Kaliforniya yasaları, Kaliforniya sakinlerinin işletmelerin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin bu üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflarla nasıl paylaşıldığını söylemelerini talep etme hakkına sahip olmasını sağlar. Ancak, gizlilik politikalarında, bir kişinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeme politikasını benimseyen ve ifşa eden işletmeler için bu gereksinimin bir istisnası vardır. bu kişinin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin üçüncü şahıslara bu amaçlarla ifşa edilmesinden vazgeçme seçeneğini kullanması durumunda,

MailChannels, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda üçüncü taraflara ifşasını devre dışı bırakmanızı sağlayan bir politika benimsemiştir ve bu nedenle bu istisna kapsamına girer. Devre dışı bırakma talimatları aşağıdaki "Seçim ve Opt-Out" başlıklı bölümde bulunabilir.

SEÇIM VE OPT-OUT.

Site ve Hizmetler aracılığıyla belirli e-postaları ve diğer iletişimleri alıp almamayı size bir seçim sa¤l›k sa¤l›r.

Size, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin belirli amaçlar için kullanılmasını 'devre dışı bırakma' fırsatı salıyoruz. Site veya Hizmetlerin bir kullanıcısıysanız ve artık bizden e-posta veya başka iletişim almak istemiyorsanız veya e-posta adresinizi veya diğer iletişim bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmayı istemiyorsanız, bizden e-posta veya diğer iletişimleri almayı veya e-posta adresinizin veya diğer iletişim bilgilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılmasından sonra. Bazı iletişimler (örn. önemli hesap bildirimleri ve fatura bilgileri) işlemsel olarak kabul edilir ve tüm MailChannels müşterileri için gereklidir. Müşteriler, bu iletişimlerden aboneliğinizi iptal etmek için MailChannels hesabınızı iptal etmelidir.

Buna ek olarak, kişisel bilgilerinizi üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflarla paylaşmamamızı tercih ederseniz, kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerinizin üçüncü taraflarla paylaşılmalarını üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amaçları.

Tüm vazgeçme istekleri bize e-posta göndererek yapılabilir: [email protected]. İletişim bilgilerinizi pazarlama iletişim listelerimizden kaldırmanın 10 gün kadar sürebileceğini, böylece talebinizi yaptıktan sonra kısa bir süre için bizden yazışma lar alabileceğini lütfen unutmayın.

ÇEREZLER VE WEB İŞARETLER.

"Çerezler", bireyin Site ve Hizmetlerle daha kolay iletişim kurmasını ve etkileşimde bulunmasını sağlamak için, kişinin bilgisayar sabit diskine yerleştirilen küçük dosyalar şeklinde yaygın olarak kullanılan bilgi parçalarını içerir. Sitede veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen iletişimlerde, örnek olarak da dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla çerezlerkullanabiliriz:

 • Kullanıcı tercihlerini kaydetme;
 • Sitenin içeriğini tek tek kullanıcılar için özelleştirme;
 • Kullanıcıların aynı banner reklamlarının tekrar tekrar gönderilmemesini sağlamak;
 • Oturum bilgilerinin kaydedilmesi;
 • Site kullanıcıları ve Siteyi ziyaret eden diğer kişiler hakkında belirli bilgileri kaydetme; Ve
 • Site ile etkileşimi kolaylaştırmak ve geliştirmek.

MailChannels, Posta Kanalları veya Site veya Hizmetlerle ilgisi olmayan bir bilgisayardan bilgi almak için tanımlama bilgileri kullanmaz.

Çerez, adınızı veya diğer kişisel tanımlayıcı bilgileri toplamaz veya saklamaz; ancak, çerezler aracılığıyla elde edilen bilgileri, tercihlerinizi daha iyi anlamamızı sağlamak için diğer kişisel tanımlayıcı bilgilere bağlayabiliriz, böylece Size Sitemizde ve Hizmetlerimiz aracılığıyla daha anlamlı bir deneyim sunabiliriz.

"Web işaretçileri" ("tek piksel" veya "açık" GIF olarak da bilinir), Siteye veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen ve kullanıcılar tarafından görülemeyen iletişimlere bağlı elektronik görüntüleri içerir. Web işaretçileri, tanımlayıcılar, erişim saati ve tarihi ve web işaretçilerin indolduğu sayfaların veya iletişimlerin açıklamaları gibi bilgileri toplar. Hizmetler aracılığıyla gönderilen Site ve iletişimler web işaretçilerini içerebilir. Sitedeki web işaretçilerini ve Hizmet aracılığıyla gönderilen iletişimlerde, örneğin Sitemizi ziyaret eden, Site'deki reklamları görüntüleyen veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen iletişimleri izlemek de dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanabiliriz veya aksi takdirde Hizmetler aracılığıyla gönderilen iletişimlere erişilir.

Sitede veya Hizmetler aracılığıyla gönderilen iletişimlerde reklam görüntülemek için dışarıdan bir reklam hizmeti veren şirket kullanabiliriz. Reklam hizmeti veren şirket, Sitede veya Hizmetler aracılığıyla bir reklam görüntülendiğinde çerezler iyerleyebilir ve toplayabilir. Reklam hizmeti veren şirket tarafından çerezlerin veya web işaretçilerin kullanımını onaylayacak bilgilere erişimimiz yoktur. Ayrıca, Sitenin kullanımı ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen iletişimlerle ilgili verileri ve desenleri analiz etmek için bir üçüncü taraf sağlayıcı kullanabiliriz. Bu üçüncü taraf sağlayıcı, bu tür bilgileri toplamak için çerezleri veya web işaretçilerini kullanabilir.

Çoğu tarayıcı, bilgisayar sabit diskinizdeki çerezleri silmenize, tanımlama bilgilerinin kabuletmesini engellemenize veya çerez depolandırilmeden önce bir uyarı almanıza olanak sağlar. Ayrıca tarayıcınızdaki veya e-posta yazılımınızdaki ayarları ayarlayarak belirli web işaretçilerini reddedebilirsiniz. Bu işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınıza veya e-posta yazılımı yönergelerinize veya yardım ekranınıza bakın.

BILGILERE ERIŞIM, INCELEME VE GÜNCELLEME.

MailChannels, topladığımız verilerin kullanım amacına uygun, doğru, eksiksiz ve güncel olduğundan emin olmak için makul adımlar atar. Site veya Hizmetlerin kullanıcıları, MailChannels tarafından daha önce sağlanan veya toplanan kişisel bilgileri gözden geçirmemiz, silmemiz, devre dışı bırakmamız, güncellememiz veya değiştirmemiz için [email protected] bize e-posta göndermelidir.

ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIN KULLANIMINA IZIN VERMEK.

Bu Politikada belirtilen belirli üçüncü taraflara ek olarak, MailChannels, Hizmetlerin kendisi yerine dış kaynaklı olarak Site veya Hizmetlerle ilgili MailChannels'a çeşitli hizmetler sunmak için Acentelerle de sözleşme yapabilir (burada kullanıldığı gibi, " Acenteler" MailChannels adına veya yönetimi altında hareket eden şirketlerde kişilerdir). Örneğin, MailChannels, MailChannels için Site veya Hizmetlerin tamamını veya bir kısmını barındırmak için bir web sitesi barındırma sağlayıcısıyla sözleşme yapabilir.

MailChannels, Aracı'nın Güvenli Liman İlkeleri'ne abone olduğunu veya AB Veri Koruma Direktifi'ne veya başka bir yeterlilik bulgusuna veya başka bir yeterlilik bulgusuna tabi olduğunu ilk belirlemedikçe, AB veri konularından toplanan bilgileri Acentelerinden herhangi birisine aktarmayacaktır. Bu Ajan ile, Acente'nin ilgili Güvenli Liman İlkeleri'nin gerektirdiği gizlilik korumasının en az aynı düzeyde sağlanmasını gerektiren yazılı bir anlaşma içine girer.

Siteyi ziyaret ederek veya Hizmetleri kullanarak, tüm ziyaretçiler, üçüncü taraf sağlayıcının bu dış kaynaklı bilgileri sağlamasını sağlamak amacıyla bu kişilerden bu Acentelere gelen kişisel ve kişisel olmayan bilgileri sağlayan MailChannels'ı kabul eder. MailChannels'a hizmet vermektedir. Buna ek olarak, tüm ziyaretçiler kişisel ve kişisel olmayan bilgilerinin MailChannels ve bu Aracılar tarafından toplanması, bakımı ve işlenmesine izin ver.

DEĞIŞIKLIKLERIN BILDIRIMI.

Bu Politikada yapılacak değişiklikleri kullanıcıları bilgilendireceğiz. Bildirim, bir e-posta yoluyla veya değişikliklerin Sitede yayınlanması yla yapılacaktır. Bu Politikada yapılacak değişiklikler bildirimden 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Herhangi bir değişiklik yürürlüğe geldikten sonra Siteyi veya Hizmetleri kullanmaya devam edeceğiniz bu değişikliği kabul etmeniz anlamına gelecektir.

Bir kullanıcıdan izin alamadığımız ve izin almadığımız sürece, kullanıcılardan topladığımız bilgileri, bilgilerin en son toplandığında Geçerli olan Politika sürümüne uygun olarak kullanacağız. Kullanıcılar, bilgilerinin bu Politikadaki herhangi bir değişiklik uyarınca kullanılmasını önlemek de dahil olmak üzere, bu Politikada yapılan herhangi bir değişiklikle ilgili olarak, [email protected]bize e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirler.

GÜVENLIK.

Kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını ve değiştirilmesini korumak için Sitede en az endüstri standardı güvenlik önlemleri kullanacağız. Internet'te "mükemmel güvenlik" diye bir şey olmamasına gerek yok, ancak kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için tüm makul adımları atacağız. Örneğin, politikamız yalnızca belirli bir işi gerçekleştirmek için kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere ihtiyaç duyan kişilere bu kişisel olarak tanımlayıcı bilgilere erişim hakkı verilmesidir. Aynı şekilde, tüm çalışanlar ve yükleniciler güvenlik ve gizlilik uygulamalarımız hakkında güncel tutulur. Son olarak, kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri depoladığımız sunucular güvenli bir ortamda tutulur.

DOĞRULAMA.

MailChannels, bu Politikaya uygunluğunu sağlamak için bir öz değerlendirme yaklaşımı kullanır. Bu Politikanın doğru, kapsamlı, belirgin bir şekilde görüntülendiğini, tamamen uygulandığını ve Güvenli Liman İlkeleri'ne uygun olduğunu düzenli olarak doğrular ve öz değerlendirmemizi yıllık bazda gerçekleştiririz. Çalışanlarımızı uygun şekilde eğitiriz ve objektif uyumluluk incelemeleri yapmak için dahili prosedürlere sahibiz.

ZORLAMA.

MailChannels, bu Politika kapsamındaki kişileri, aşağıda belirtildiği gibi MailChannels ile iletişime geçerek kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili endişelerini dile getirmeye teşvik eder. MailChannels herhangi bir endişeleri çözmek için arayacaktır. Sorunuz tatmin edici bir şekilde ele alınmadıysa ve AB'de bulunuyorsanız, Doğrudan Liman kendi belgelendirmemiz uyarınca Uyuşmazlık Çözümü için seçilen Doğrudan Pazarlama Derneği ile Doğrudan Pazarlama Derneği, Attn: Safe Harbor Hattı, 1615 L Street NW, Suite 1100, Washington, D.C. 20036 veya [email protected]adresinden iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ.

Bu Politika ve Site veya Hizmetler le ilgili tüm sorular [email protected]gönderilebilir.

BILGI AKTARIMI.

MailChannels, makul takdirine bağlı olarak, site nin veya Hizmetlerin mülkiyetini veya denetimini bir satın alma, birleşme veya yeniden yapılanma bağlamında olsa da olmasa da üçüncü bir tarafa devretmeyi seçerse, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri ve MailChannels tarafından üçüncü tarafa kişisel olarak tanımlanmaz bilgiler, bilgilerinizin söz konusu üçüncü taraf tarafından tüm kullanımının bu Politikanın koşullarına ve Güvenli Liman İlkeleri'nin geçerli gerekliliklerine tabi kalması koşuluyla.

Siteyi ziyaret ettiğiniz ve Hizmetleri kullandığınız için teşekkür ederiz.